Privatlivs-
politik

1.Formål med politik

1.1. Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan LEBUA – Massage & Velvære (”vi”, ”os”) behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Det er vores mål, at du er bevidst om hvilke informationer, der indsamles og behandles og, såfremt muligt, hvor længe de opbevares. Denne privatlivspolitik regulerer behandling af personoplysninger hos LEBUA – Massage & Velvære og vores hjemmeside i forbindelse med handel, interaktion eller anden udveksling af personoplysninger med os. Behandling af klienter, herunder journalføring af fysiurgisk massagebehandlinger.

2. Kontaktoplysninger

2.1. Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er: Navn: LEBUA – Massage & Velvære CVR.nr.: 39 37 90 07 Adresse: Møllergade 62, Kld., 5700 Svendborg Tlf.nr.: +45 42 15 63 32 E-mail: kontakt@lebua.dk

3. Behandling af dine personoplysninger

3.1. Når du benytter vores hjemmeside behandler vi en række personoplysninger om dig til et eller flere specifikke formål. Dette er navnlig for at:
  • Foretage booking af massagetider.
  • Give os mulighed for at kontakte dig i forbindelse med din booking.
  • Journalisere dine helbredsoplysninger herunder fysiurgisk massage af Panadda Sangkaew.
3.2. Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig med henblik på at opfylde en aftale med dig efter databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b). Vi behandler kun almindelige personoplysninger om dig, herunder navn, tlf.nr. og e-mailadresse. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til brug for ovenstående formål og senest 2 år efter sidste kontakt med dig. Panadda Sangkaew journaliserer dine helbredsoplysninger, når du modtager behandling af fysiurgisk massage. Pligten følge RAB-bekendtgørelsen, hvor man er forpligtet til at opbevarer journaler i mindst 2 år efter behandlingens afslutning og man må opbevare journaler i op til 3 år, som følge af den almindelige forældelsesfrist. Oplysninger, som indgår i regnskabsmateriale slettes efter 5 år.
3.3. Særligt ift. cookies I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. Vi indsamler kun cookies, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiepolitik.

4. Modtagere af personoplysninger

4.1. Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, eller når vi er forpligtet i henhold til lovgivning.
4.2. Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger for os og efter vores specifikke instruks.

5. Dine rettigheder

5.1. Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter databeskyttelsesreglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
5.1.1. Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.
5.2. Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside på www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

6. Ændringer

6.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.
Denne privatlivspolitik er senest ændret den 16.03.2023.